Innowacje

Nowa era w chirurgii oka

Technologia 3D pozwala to na niespotykaną dotąd wizualizację struktur i tkanek oka, dzięki której chirurg może zobaczyć znacznie więcej niż dotychczas – mówi prof. dr hab. n. med. Jacek P.

Co? Gdzie? Kiedy?

Wybrano produkty przyszłości

Za najlepsze w XI konkursie Polski Produkt Przyszłości uznano nowatorskie materiały do zastosowań medycznych: ChitoVelum Pro – substancja do wytwarzania produktów kosmetycznych i opatrunkowych oraz kompozyt kościozastępczy FlexiOss, który znacznie

Innowacje

Sukces kardiologów dziecięcych GUMed

Pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych na świecie zabieg wszczepienia przedsionkowego regulatora przepływów serca przeprowadził 2 stycznia br. zespół Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca. W kwalifikacji 11-letniej