Fakty

Ministerstwo Zdrowia o dostępności do leków

Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Farmaceutyczny podejmują zintensyfikowane działania w celu umożliwienia pacjentom dostępu do produktów leczniczych. Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski podkreślił, że leki, których najbardziej brakowało na rynku

Fakty

Kolejna grupa leków bez refundacji

Kolejna lista refundacyjna bez leku dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi. W projekcie lipcowej listy refundacyjnej ogłoszonej przez Ministerstwo Zdrowia brakuje innowacyjnego leku dla chorych z nawrotowym lub przerzutowym

Fakty

Nintedanib spowalnia postęp choroby płuc

W badaniu III fazy wykazano, że nintedanib istotnie spowalnia tempo pogarszania się czynności płuc u chorych cierpiących na ILD w przebiegu twardziny układowej. Firma Boehringer Ingelheim ogłosiła, że w badaniu SENSCIS® osiągnięto pierwszorzędowy

Fakty

Przełomowe Innowacje Farmaceutyczne

18 czerwca odbyła się premiera raportu pt: „Przełomowe Innowacje Farmaceutyczne. Doświadczenia. Rekomendacje. Perspektywy.” opracowanego przez Instytut Innowacyjna Gospodarka (INGOS) na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. W debacie towarzyszącej