Fakty

Obowiązek serializacji produktów leczniczych

  Od 9 lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczania na opakowaniach produktów leczniczych unikalnego identyfikatora oraz zabezpieczenia przed naruszeniem opakowania. Obowiązek ten dotyczy prawie wszystkich produktów wydawanych z przepisu lekarza

Farmacja

Problemy z wdrożeniem PLMVS

Organizacje pracodawców wystosowały wspólne pismo do Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz do Sejmowej Komisji Zdrowia, w którym wyraziły zaniepokojenie obecnym stanem przygotowań operatora systemu weryfikującego autentyczność leków w Polsce

Farmacja

Upomnienie za łapówkę?

Naczelny Sąd Aptekarski ponownie odmówił upublicznienia uzasadnienia wyroku w sprawie Tadeusza B., byłego prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, który za przyjęcie łapówki otrzymał od sądu aptekarskiego karę…upomnienia. Kolejna odmowa była