Fakty

Koordynator leczenia szansą na rozwój

Wprowadzenie przez kliniki stomatologiczne tzw. Koordynatora leczenia (ang. treatment coordinator), może zwiększyć obroty placówki nawet o 60 proc. – Promujemy anglosaski model funkcjonowania kliniki stomatologicznej, w której ważną funkcję spełnia

Fakty

Modernizacja szpitala na Józefowie

Mazowiecki szpital specjalistyczny, znany jako szpital na Józefowie, zyskał nowoczesną salę hybrydową i pracownię elektrofizjologii a oddziały umieszczone w budynku D przeszły modernizację. Całość zmian kosztowała ponad 10 mln zł,