Fakty

Inkubator UW otwarty dla WUM

Uniwersytet Warszawski podjął współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Dzięki niej społeczność WUM może korzystać ze wszystkich możliwości i całego potencjału Inkubatora UW. Działający od marca 2017 r. Inkubator UW otwiera

Fakty

Sezon szczepień na grypę wciąż trwa

W tym roku do grona „grypoodpornych” dołączyła szeroka grupa honorowych krwiodawców oraz strażaków. Akcja już po raz trzeci stała się okazją do przeprowadzenia dobrowolnej zbiórki datków na rzecz najbardziej potrzebujących