Braster atakuje zagraniczne rynki

jr

Producent innowacyjnego systemu domowej profilaktyki raka piersi opublikował wczoraj prospekt emisyjny sporządzony w związku ofertą publiczną akcji. Środki pozyskane w ofercie publicznej zostaną przeznaczone na globalną ekspansję Systemu domowej profilaktyki raka piersi i rozwój działalności w obszarze telemedycyny.

fot. archiwum
Zapisy na akcje rozpoczną się w poniedziałek 10 lipca. Oferującym akcje jest IPOPEMA Securities S.A. Inwestorzy indywidualni będą mogli dokonywać zapisu bezpośrednio u Oferującego oraz u członków konsorcjum detalicznego. Lista POK, w których będzie można złożyć zapis oraz pozostałe dokumenty dotyczące Spółki i Oferty dostępne będą na stronie internetowej Spółki: ri.braster.eu oraz Oferującego: www.ipopemasecurities.pl

„Środki, które planujemy pozyskać z emisji akcji przeznaczymy przede wszystkim na międzynarodową ekspansję firmy. Już w tym roku planujemy rozpocząć sprzedaż na pierwszych rynkach zagranicznych – w tym w Wielkiej Brytanii – oraz zainicjować projekty pilotażowe na terenie kilku kolejnych państw. Jesteśmy jednocześnie w trakcie zatwierdzania przez FDA naszego wniosku o dopuszczenie urządzenia Braster do sprzedaży na rynku amerykańskim – mówi Marcin Halicki, Prezes Zarządu BRASTER S.A. Ma on nadzieję, że przedstawiona niedawno aktualizacja strategii zachęci inwestorów do wzięcia udziału w nadchodzącej ofercie publicznej.

Ekspansja na rynki zagraniczne

Braster S.A. chce pozyskać 54-63 mln zł* z emisji akcji serii I w ramach Oferty. Pozyskane środki finansowe firma przeznaczy na ekspansję na rynki zagraniczne i bieżące koszty utrzymania firmy. Spółka w latach 2017­2018 planuje debiut na kilkunastu rynkach zagranicznych. Na przełomie czerwca i lipca firma poinformowała o podpisaniu umów związanych z rozpoczęciem projektów pilotażowych w Irlandii, Japonii oraz Dubaju. W najbliższych kolejnych tygodniach spółka spodziewa się podpisania kolejnych umów w Portugalii i Holandii. Do końca bieżącego roku, poza krajami pilotażowymi, Braster chce zadebiutować w Wielkiej Brytanii. W przypadku uzyskania zgody FDA, jeszcze w tym roku Spółka chciałaby wejść do USA. Jednocześnie w Kanadzie, Brazylii, Chinach oraz Indiach mają rozpocząć się pilotaże techniczne. Na kolejne rynki (Niemcy, Korea) Braster wejdzie w roku 2018.

Jak tłumaczą przedstawicie firmy w celu realizacji planu ekspansji niezbędne jest poniesienie wydatków, w szczególności na zwiększenie kapitału obrotowego, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii marketingowych, zwiększenie mocy sprzedażowych, rozbudowę infrastruktury informatycznej, dostosowanie Systemu BRASTER do wymogów poszczególnych rynków, jak i przeprowadzenie procedur certyfikacyjnych i utrzymanie zdolności operacyjnych Spółki.