Będzie współpraca Rzecznika Praw Pacjenta z NFZ

Rzecznik Praw Pacjenta i p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia podpisali porozumienie o współpracy. Głównym celem jest podejmowanie wspólnych działań podnoszących poziom bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Podpisanie porozumienia to efekt obserwacji, że Rzecznik Praw Pacjenta oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, opierając się na własnych ustawowych zadaniach, mają wspólny cel – podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Realizacja tego celu możliwa jest w szczególności poprzez zapewnianie przestrzegania przez podmioty lecznicze praw pacjenta oraz zapewnianie właściwej dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych pacjentowi.

Realizacja porozumienia odbywać się będzie głównie poprzez:

  • bieżące wzajemne informowanie o dostrzeżonych nieprawidłowościach w zakresie jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych pacjentom;
  • współpracę w zakresie przeprowadzanych kontroli w podmiotach leczniczych;
  • udzielanie wzajemnego wsparcia w realizowaniu inicjatyw informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość pacjentów.

Jestem przekonany, że współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia przyczyni się do podwyższenia poziomu przestrzegania praw pacjentów przez podmioty lecznicze oraz umożliwi realizację licznych przedsięwzięć edukacyjnych służących pacjentom – wskazuje Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Narodowy Fundusz Zdrowia jest instytucją, która działa na rzecz i w imieniu Pacjentów – podkreśla Andrzej Jacyna p.o. Prezesa NFZ – Naszym zadaniem jest  zapewnienie równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Bardzo istotna dla nas jest współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta, na gruncie wspólnych działań podnoszących poziom bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Jedną z pierwszych planowanych inicjatyw jest przygotowanie wspólnego stoiska informacyjnego w ramach IV Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. w Krakowie.

źródło: bpp.gov.pl