Fakty

Dodatkowe 650 mln dla szpitali

Dodatkowe 650 mln zł zostanie przeznaczone na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych i wzrost finansowania szpitali, w tym szpitali powiatowych. Na wniosek Ministra Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia, uwzględniając wzrost kosztów

System

Opieka nefrologiczna jest zbyt rozproszona

Pierwszy w Polsce raport o chorych nefrologicznie„Opieka koordynowana nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek” opublikowano w Światowym Dniu Nerek 14 marca. Koordynacja systemu opieki nefrologicznej uratuje życie milionów Polaków i

Farmacja

Dobry czas dla polskiej onkologii

Rok 2018 był przełomowy dla kilku grup pacjentów onkologicznych, których prośby i apele dotyczące refundacji nowoczesnych terapii pozostawały niespełnione przez wiele lat. Wciąż jednak przed polską onkologią jest wiele wyzwań,