Prawo

Nie dla opłat za szafę w szpitalu

Naczelny Sąd Administracyjny kolejny raz potwierdził zasadność decyzji wydanej przez Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie uznania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Na oddziale rehabilitacyjnym jednego ze szpitali na Pomorzu pobierano