Kariera

Patent dla naukowców GUMed

Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek “Test diagnostyczny do identyfikacji potencjału chorobotwórczego szczepów z rodzaju Enterococcus”. Twórcami wynalazku są: dr hab. Tomasz Jarzembowski, dr Katarzyna Wiśniewska