KARDIOLOGIA

Nowe możliwości leczenia dzieci

CZD w Międzylesiu jako jedyna placówka w Polsce oferuje możliwość kompleksowego leczenia wad naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego u dzieci. Dotychczas stosowana w Klinice Neurochirurgii technika leczenia mikrochirurgicznego wad naczyniowych naczyń