DIABETOLOGIA

Lek na cukrzycę tylko raz na dobę?

Firma Sanofi złożyła do amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (FDA), wniosek o rejestrację nowego, eksperymentalnego leku przeciw cukrzycy do stosowania raz na dobę. Wniosek dotyczy rejestracji eksperymentalnego leku złożonego,

KARDIOLOGIA

Zespół do spraw sztucznych komór serca

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał zespół koordynujący do spraw wspomagania serca sztucznymi komorami Zespół kwalifikuje pacjentów do wspomagania serca sztucznymi komorami na podstawie kryteriów medycznych ustalonych w oparciu o wytyczne

KARDIOLOGIA

Są pierwsze mapy potrzeb zdrowotnych

Resort zdrowia opublikował mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych i chorób kardiologicznych. Mapy dla poszczególnych województw i całej Polski ułatwią podejmowanie decyzji zarządczych w zakresie kardiologii i onkologii. Dokumenty opracowano w