KARDIOLOGIA

Sukces kardiochirurgów dziecięcych z Krakowa

Krakowscy kardiochirurdzy wszczepili 5-letniemu dziecku biologczną zastawkę płucną typu MELODY-Medtronic. Dziewczynka waży zaledwie 12 kg – to najmniejszy na świecie pacjent, któremu wszczepiono taką zastawkę, przeznaczoną do wszczepiania przeznaczyniowego. Dotychczas

KARDIOLOGIA

Telemedycyna zmienia oblicze kardiologii

Lekarze-kardiolodzy, organizacje pacjentów i przedstawiciele administracji państwowej dyskutowali w Warszawie o aspektach ekonomicznych, społecznych i prawnych wdrożenia usług telemedycznych dla pacjentów kardiologicznych. Organizatorem spotkania „Telekardiologia – szybciej, taniej, bezpieczniej”, które