20 Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 stycznia br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i tradycyjnie będzie poświęcona szerokiemu spektrum zagadnień z zakresu kardiochirurgii. W spotkaniu udział weźmie około 350 kardioanestezjologów, kardiochirurgów, kardiologów, perfuzjonistów, pielęgniarek i rehabilitantów ze wszystkich polskich ośrodków kardiochirurgicznych. Udział potwierdziło również wielu znamienitych gości z zagranicy – z Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Tematem przewodnim 20 GSK będą postępy w kardiochirurgii. W ostatnich latach uwaga kardiochirurgów skupiona jest na poszukiwaniu małoinwazyjnych metod leczenia wad zastawkowych w grupie chorych wysokiego ryzyka oraz zaawansowanych wiekiem. Bardzo zachęcające wyniki zabiegów wykonywanych z dostępu przez mini torakotomię skłaniają do częstszego leczenia inwazyjnego. Operacje TAVI oraz implantacji stentgraftów aorty piersiowej, minimalnie inwazyjne techniki operacyjne zastawki mitralnej, są w tej chwili najszybciej rozwijającymi się technikami operacyjnymi w kardiochirurgii. Kierunki rozwoju leczenia wad zastawkowych oraz nowe techniki małoinwazyjne przedstawią zaproszeni światowej sławy autorytety. Podczas obrad zaplanowano m.in. sesję perfuzji, pielęgniarską, rehabilitacyjną oraz ćwiczenie umiejętności chirurgicznych na symulatorach.

Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć na stronie www.cardio.gumed.edu.pl.