14 nowych nominacji profesorskich

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Podczas uroczystości Prezydent Andrzej Duda pogratulował nowym profesorom oraz ich najbliższym. I zaapelował do naukowców, by na tym nie poprzestali. – Według niektórych, profesura to uhonorowanie kariery naukowej. Nie do końca się z tym zgadzam. Według mnie ukoronowaniem kariery jest Nobel.

Prezydent poprosił też profesorów, by wychowywali kolejne pokolenia naukowców dla Polski. – Jak mówią: nauka nie zna granic, nauka nie ma ojczyzny, ale naukowcy ojczyznę mają – podkreślił.

Akty nominacyjne otrzymali:

Grażyna ADLER
profesor nauk o zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Tomasz BIELECKI
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Iwona CYGANKIEWICZ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adam CZAPLIŃSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Bazylejski w Szwajcarii

Aneta GAWLIK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Barbara GAWROŃSKA-KOZAK
profesor nauk medycznych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Anna GRZESZCZUK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Andrzej GRZYBOWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tomasz KOŚCIŃSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Małgorzata KOTWICKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Beata KUŚNIERZ-CABALA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marek ŁOS
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Grzegorz POLAK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Mariusz PYTKOWSKI
profesor nauk medycznych
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Małgorzata SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

Katarzyna STOLARZ-SKRZYPEK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tomasz WĄSIK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jerzy WRANICZ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

źródło: prezydent.gov.pl