GINEKOLOGIA I SEKSUOLOGIA

Są nowe standardy okołoporodowe

Nowe standardy okołoporodowe mają być kodeksem wiedzy dla pacjentek oraz wyznacznikiem działań dla personelu medycznego. Jak podkreślał na dzisiejszej (4.04) konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski są to wytyczne organizacyjne, a

Brak grafiki
System

POZ-y zbyt zbiurokratyzowane

Największym i już odczuwalnym problemem, z jakim boryka się służba zdrowia – a w szczególności podstawowa opieka zdrowotna –  jest biurokratyzacja i niedobory kadrowe. „Asystent medyczny w poz” to jeden

Kariera

Zmiany personalne w Ministerstwie Zdrowia

Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisje wiceministrów zdrowia: podsekretarza stanu Marka Tombarkiewicza oraz podsekretarza stanu Piotra Gryzy. Piotr Gryza odpowiadał m.in. za nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia kierując Departamentem Ubezpieczeń Zdrowotnych,

Fakty

Co nowego na liście refundacyjnej?

Rozszerzenie listy leków refundowanych od marca dotyczy zarówno listy aptecznej, jak i programów lekowych. Szczególną troską objęte zostały osoby w podeszłam wieku oraz wcześniaki, które uzyskały szerszy dostęp do profilaktyki

NEUROLOGIA

Dobre praktyki postępowania w udarze mózgu

Eksperci opracowali „Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”. Ich celem jest jak najszybsze udzielenie właściwej pomocy medycznej osobie z podejrzeniem udaru