Fakty

Mielecki szpital ma nowy angiograf

V Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serc w Szpitalu Powiatowym w Mielcu właśnie powiększył się o jeden z najnowocześniejszych angiografów dostępnych na rynku. fot.Siemens Siemens Artis One, bo

KARDIOLOGIA

Dabigatran bezpieczniejszy przy ablacji

Ostatnie badania wykazały, że nieprzerwane leczenie dabigatranem wiąże się z mniejszą liczbą krwawień niż w przypadku stosowania warfaryny u chorych na migotanie przedsionków poddawanych ablacji przezskórnej. fot. archiwum Nie odnotowano

KARDIOLOGIA

Dabigatran lepszy niż warfaryna

Leczenie dabigatranem wywiera korzystny wpływ na pogarszanie się czynności nerek w porównaniu z warfaryną – potwierdza badanie RE-LY. Jego wyniki ogłoszono podczas zjazdu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Barcelonie. Nowe dane

KARDIOLOGIA

Nowa nadzieja w leczeniu udarów

Wykazano, że eteksylan dabigatranu skutecznie zapobiega nawrotom udaru mózgu u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, tj. migotaniem przedsionków. Wstępne wyniki badania przedstawiono podczas konferencji dotyczącej udarów mózgu (European Stroke Conference)