KARDIOLOGIA

Coraz więcej zawałów

Od około roku obserwujemy wzrost liczby pacjentów z zawałami serca oraz chorych na niewydolność serca. Niewątpliwie jest to wynik obniżenia wycen świadczeń w kardiologii. O trudnej sytuacji w organizowaniu leczenia

Fakty

Innowacyjne zabiegi podczas SZKI

Wczesne rozpoznanie i leczenie chorób serca pozwala nie dopuścić do rozwoju niewydolności serca. Daje to pacjentom lepsze rokowania, szansę na dłuższe życie i powrót do aktywności zawodowej i rodzinnej. Sprzymierzeńcem

KARDIOLOGIA

Pacjenci kardiologiczni się jednoczą

Poprawa sytuacji pacjentów poprzez kształtowanie odpowiedniego i przyjaznego chorym systemu ochrony zdrowia, budowanie świadomości w obszarze występowania schorzeń sercowo-naczyniowych, integracja pacjentów z chorobami kardiologicznymi na lokalnym poziomie oraz szerzenie edukacji w zakresie diagnostyki,