DIABETOLOGIA

Jakie są przyczyny otyłości

W genomie ludzkim dominują geny, które sprzyjają magazynowaniu energii w tkance tłuszczowej. Dawniej cecha taka była korzystna z punktu widzenia szans na przeżycie i rozmnażanie człowieka, który jeszcze 100 lat

DIABETOLOGIA

Bezpłatne badania cukrzycy

W celu zwrócenia uwagi na problem niskiej świadomości na temat cukrzycy, jej powikłań i metod leczenia – Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą, organizator kampanii „Ścigamy się z cukrzycą” przeprowadziła