Patronat | redakcja | 13 listopada 2017, 12:14

Warsztaty "STATYSTYKA MEDYCZNA - WARSZTATY PRAKTYCZNE PRZY KOMPUTERACH"


fot. archiwum

Warsztaty "STATYSTYKA MEDYCZNA - WARSZTATY PRAKTYCZNE PRZY KOMPUTERACH" Warszawa, 23 listopada 2017 r.

PROGRAM:
    1    I BLOK (praktyczny; program STATISTICA) – Informacje wstępne:
    •    Wstęp do obsługi programu STATISTICA ver. 13.1
    •    Analiza liczności próby i mocy testu – ogólna idea, jak to zrobić w programie STATISTICA
    2    II BLOK (praktyczny; program STATISTICA). Analiza statystyczna danych powiązanych (in. sparowanych/zależnych)
    •    test t-Studenta – fakty i mity czyli kiedy wolno, a kiedy nie wolno stosować testu t-Studenta?
    •    porównanie 2 prób zależnych/parametrycznych – (test t-Studenta dla prób zależnych; analiza mocy testu i liczności próby; wykres) – ZADANIE 1.
    •    porównanie 2 prób zależnych/nieparametrycznych – (test rang Wilcoxona; wykres) – ZADANIE 2.
    •    porównanie dla kilku zależnych/parametrycznych – (testem ANOVY z powtórzeniami i testem post-hoc Tukeya; analiza mocy testu i liczności próby; wykresy) – ZADANIE 3.
    •    orównanie dla kilku prób zależnych/nieparametrycznych – (ANOVA Friedmana z testem post-hoc dla Friedmana) – ZADANIE 4.
    3    III BLOK (praktyczny; program STATISTICA). Analiza statystyczna danych niepowiązanych (in. niesparowanych/niezależnych)
    •    porównanie 2 prób niezależnych/parametrycznych – (test t-Studenta dla prób niezależnych; analiza mocy testu i liczności próby; wykres) – ZADANIE 5.
    •    porównanie 2 prób niezależnych/(nie)parametrycznych ale o wariancjach heterogennych (test Welcha; wykres) – ZADANIE 6.
    •    porównanie 2 prób niezależnych/nieparametrycznych – (test Manna-Whitneya; wykres) – ZADANIE 7.
    4    IV BLOK (praktyczny; program STATISTICA). Analiza statystyczna danych niepowiązanych (in. niesparowanych/niezależnych)
    •    porównanie kilku prób niezależnych/parametrycznych o wariancjach homogennych – (test ANOVA jednoczynnikowa; test Tukey’a; analiza liczności próby i mocy testu; wykres) – ZADANIE 8.
    •    porównanie kilku prób niezależnych/parametrycznych i o jednorodnych wariancjach w testowaniu 2 czynników na raz – (ANOVA dwuczynnikowa; wykres) – ZADANIE 9.
    •    test t-dla pojedynczej próby – ZADANIE 10.
    •    porównanie kilku prób niezależnych/nieparametrycznych (brak normalności rozkładu i/lub wariancje heterogenne), (test Kruskala-Wallisa i post hoc test Dunna; wykres) – ZADANIE 11.
    •    trasformata Box-Cox – założenia, wykonanie  - ZADANIE 12.
    5    V BLOK (praktyczny/pokazowy; program STATISTICA). Analizy asocjacyjne – metody regresji, metody korelacji.


Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/stm/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/stm/formularz_pr10.php

Organizator:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem