Patronat | redakcja | 30 października 2017, 20:59

Szkolenie "SZPITAL W POSTĘPOWANIU PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ"


fot.

Szkolenie „Szpital w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą” to kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z postępowaniem arbitrażowym w zamówieniach publicznych.

Kiedy: 8 listopada 2017 r.
Gdzie: Warszawa

Uczestnicy szkolenia w pierwszej kolejności poznają przedmiot i zakres zaskarżenia jaki może być formułowany przez odwołujących w zależności od szacunkowej wartości zamówienia z uwzględnieniem najnowszej linii orzeczniczej KIO w zakresie postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak należy analizować zarzuty, argumenty i żądania odwołującego w kontekście przedmiotu sporu i posiadanej przez zamawiającego dokumentacji przetargowej, kiedy należy podjąć decyzję o uwzględnieniu odwołania w całości lub części i jakie są skutki podjęcia takiej decyzji. Szeroko zostanie omówione przygotowanie odpowiedzi na odwołanie oraz zasada wyboru osób reprezentujących szpital w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzący dokładnie omówi postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia ciężaru dowodu i mocy środków dowodowych z uwzględnieniem ewentualnego postępowania przed sądem okręgowym.

Autorski program szkolenia przygotowany jest przez Annę Banaszewską z Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie. Anna Banaszewska udziela pomocy prawnej z zakresu Prawa zamówień publicznych, reprezentuje Zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą, jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, ekspertem zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, autorką licznych publikacji i szkoleń z tego zakresu. Program szkolenia obejmuje omówienie aktualnych przepisów prawa zamówień publicznych oraz prawa procesowego w niezbędnym zakresie, a także analizę przykładów obejmujących zamówienia na dostawy i usługi, w tym przykłady z własnej praktyki.


Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/skio/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/skio/formularz_pr10.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.plTen serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem