Fakty | MG | 28 października 2017, 19:04

Sejm przyjął Ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej


fot. archiwum

27 października 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Zdaniem ministra zdrowia ustaw a jest przełomowa w kwestii wzmacniania roli pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

Za jej przyjęciem głosowało 229 posłów, 198 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Ustawa będzie wdrażana na zasadzie pilotażu, przez te podmioty, które wyrażą wolę uczestnictwa w nim.

Ma być ona uzupełnieniem sieci szpitali. „Potrzebna jest jednak koordynacja i wsparcie pacjenta zarówno na poziomie lecznictwa szpitalnego, jak i POZ” – mówi Konstanty Radziwiłł. Zgodnie z nowymi zapisami lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie ochrony zdrowia.

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej zakłada:
1.    oparcie podstawowej opieki zdrowotnej na medycynie rodzinnej i pielęgniarstwie rodzinnym (od 1 stycznia 2025 r.);
2.    objęcie każdego pacjenta opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w którego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Praca zespołu koordynowana będzie przez lekarza, rozstrzygającego o sposobie i realizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nad pacjentem. Zespół będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków;
3.    zapewnienie w ramach koordynacji:
a.    opieki profilaktycznej, adekwatnej do wieku i płci pacjenta, oraz badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnymi planami diagnostyki, leczenia i opieki,
b.    „koordynatora administracyjnego” u każdego świadczeniodawcy, który będzie organizować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielać pacjentominformacji o tym procesie; Wprowadzenie modelu opieki koordynowanej (1 października 2020 r.) zostanie poprzedzone programem pilotażowym, realizowanym do dnia 31 grudnia 2019 r., na podstawie przepisów tzw. „ustawy pilotażowej”;
4.    współpracę POZ z pozostałymi częściami systemu (w szczególności AOS) oraz wymianę informacji o stanie zdrowia pacjenta (m. in. w zakresie rozpoznania i sposobu dotychczasowego leczenia);
5.    wprowadzenie motywacyjnego systemu finasowania POZ, w którym oprócz stawki kapitacyjnej pojawią się:
a.    budżet powierzony, czyli środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej,
b.    opłata zadaniowa, czyli dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
c.    dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakość sprawowanej opieki.Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem