Fakty | JG | 17 października 2017, 9:21

Minister zdrowia zaprasza do współpracy


fot. archiwum

Minister Konstanty Radziwiłł podpisał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania. Przewodniczącą zespołu jest wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

„Aby ostateczne rozwiązania były satysfakcjonujące dla pracowników sektora ochrony zdrowia, a jednocześnie uwzględniały możliwości budżetu państwa, konieczna jest ścisła współpraca z przedstawicielami środowiska medycznego” – podkreśla Konstanty Radziwiłł.

Zespół opracuje propozycje rozwiązań, które mają poprawić sytuację kadr medycznych w Polsce. Zajmie się między innymi analizą możliwości dalszego zwiększania wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia oraz przeglądem funkcjonowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473).


W jego skład wejdą przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia.

Do udziału w pracach zespołu zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Porozumienia Rezydentów OZZL, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Forum Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, organizacji pacjentów działających w ramach inicjatyw: Dialog dla Zdrowia, Obywatele dla Zdrowia i Razem dla Zdrowia.

Lekarze rezydenci otrzymali zaproszenie do udziału w zespole podczas Komisji Zdrowia 13 października, odmówili jednak udziału w jego pracach. „Nasze postulaty są znane, w pracach zespołu będziemy więc brać udział raczej jako obserwatorzy” – mówią rezydenci. Obawiają się, że jego powołanie  jest tylko grą na zwłokę i nie gwarantuje wprowadzenie postulowanych przez nich zmian. Domagają się jednoznacznych deklaracji.
„Udział wszystkich zaproszonych przedstawicieli w pracach Zespołu pozwoli na sprawne wypracowanie kompromisowego stanowiska, a to z kolei przyczyni się do tego, by przygotowane propozycje rozwiązań mogły być w możliwie szybkim czasie skierowane do dalszych prac legislacyjnych i by weszły w życie. Przypominamy, że wszystkie strony już teraz zgadzają się co do kierunku zmian, które muszą być podjęte – nie ma wątpliwości, że systematyczne zwiększanie nakładów na system służby zdrowia jest niezbędne, by pacjenci stale otrzymywali możliwie najlepszą opiekę medyczną, a pracownicy wykonujący zawody medyczne zarabiali godnie. Kwestię sporną stanowi jedynie tempo osiągania założonych celów” – można przreczytać na stronie resortu zdrowia.

Przypominamy też, że od listopada 2015 roku konsekwentnie i odpowiedzialnie realizujemy ten kierunek zmian  –  w bieżącym roku wydatki na służbę zdrowia są większe o 8 mld zł w stosunku do roku poprzedniego.
Funkcjonuje już ustawa, która stopniowo podnosi minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych. To niezwykle ważne dla tych, którzy zarabiali w służbie zdrowia niegodnie mało. Warto dodać, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego wzrastają również pozostałe składniki wynagrodzenia. Ustawa ta obejmuje także lekarzy rezydentów.

Oprócz tego wprowadzamy dodatek motywacyjny w wysokości 1200 zł dla tych adeptów medycyny, którzy wybiorą specjalizację spośród 20 koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom, np. pediatrię, onkologię kliniczną, chirurgię ogólną czy kardiologię dziecięcą. W praktyce oznacza to, że przez najbliższe cztery lata wynagrodzenia rezydentów wzrosną o ponad 2 tys. złotych.

Pierwsze spotkanie Zespołu odbędzie się 20 października w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” o godz. 10.00.

Zespół ma zakończyć prace do 15 grudnia 2017 r.Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem