FAKTY | MG | 30 sierpnia 2017, 11:02

Ważne inwestycje w olsztyńskim szpitalu


fot. archiwum

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie otrzyma ze środków unijnych dofinansowanie na inwestycje o wartości ok. 15 mln złotych.

„To bardzo ważny i bardzo dobrze przygotowany projekt, o czym świadczy wysoka punktacja, jaką uzyskał w konkursie – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Zależy nam na tym, by jak najwięcej mieszkańców Warmii i Mazur miało dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Do szpitali i placówek służby zdrowia w naszym regionie trafią w najbliższym czasie w sumie prawie 74 mln zł unijnego wsparcia.

Zaplanowana inwestycja jest zgodną z ustaloną przez Organ Założycielski Szpitala, czyli Samorząd Województwa, strategią rozwoju Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, który ma zapewnić pełną, kompleksową i wysokospecjalistyczną opiekę medyczną nad najmłodszymi mieszkańcami województwa.

Jest to inwestycja polegająca na dostosowaniu infrastruktury budowlanej (bazy lokalowej) oraz wyposażenia w aparaturę medyczną dla potrzeb:

1.    Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii – zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii z dziewięciu do trzynastu.
2.    Oddziału Pediatrycznego IV dla dzieci do 3. roku życia w strukturze izolacyjnej, tzn. izolatki wyposażone w śluzę, salę i łazienkę.
3.    Oddziału Pediatrycznego V Chorób Zakaźnych wraz z odcinkiem wyposażonym w boksy Meltzera do leczenia wysoce zakaźnych chorób u dzieci.
4.    Oddział Leczenia Chorób Układu Kostno-Stawowo-Mięśniowego w zakresie Ortopedii i w zakresie Reumatologii (połączenie dwóch oddziałów).

Liczba leczonych pacjentów w szpitalu w ostatnim 10-leciu uległa podwojeniu. Rozbudowa szpitala, która nastąpiła w 2012 r. poprzez dobudowę nowego skrzydła szpitala, poprawiła dostępność i warunki leczenia w kilku oddziałach szpitalnych. Natomiast ta inwestycja będzie drugim etapem, pozwalającym na zwiększenie dostępności i poprawę warunków leczenia dzieci w kolejnych oddziałach szpitalnych.

„Głównym celem tej inwestycji jest poprawa dostępności do bazy szpitalnej i poprawa jakości specjalistycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi w województwie warmińsko-mazurskim z ukierunkowaniem na grupy chorób stanowiących główne przyczyny niezdolności do nauki, przyszłej niezdolności do pracy i niezdolności do pracy opiekunów oraz poprawa warunków pobytu w oddziałach zarówno dla pacjentów, jak i ich opiekunów – podkreśla dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. - Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że potrzeby szpitala i jego pacjentów zostały dostrzeżone przez Samorząd Województwa i że otrzymaliśmy dofinansowanie, które umożliwia nam przeprowadzenie tej inwestycji”

Łączny koszt inwestycji wynosi ok 19 mln zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – ok. 15 mln zł, środki z budżetu województwa – ponad 2 mln zł i wkład własny szpitala - 1,6 mln zł.
Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na przełom 2017 i 2018 r., a zakończenie na połowę 2020 r.Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem