konkurs | jr | 25 sierpnia 2017, 8:56

Poszkiwane polsko-litewskie projekty badawcze


fot. archiwum

Narodowe Centrum Nauki zapowiada ogłoszenie nowego konkurs DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą występować polskie jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej.
 
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
- które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN,
- których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy,
- które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA,
- których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł,
- których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 EUR (projekty 2-letnie) lub 120 000 EUR (projekty 3-letnie),
- w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
 
 
•    Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 roku
•    Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 roku
•    Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 roku
•    Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 roku
 
Więcej informacji na stronie NCN.
 
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem