Pediatria | jr | 19 czerwca 2017, 12:06

Ponownie w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży

Zdaniem RPD liczba dzieci i młodzieży wymagających profesjonalnej pomocy psychiatry jest oceniana przez specjalistów na 600 tysięcy, tj. 9 profc. populacji osób w wieku rozwojowym.
fot. archiwum

Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży. W wystąpieniu do Ministra Zdrowia Rzecznik wskazał, że liczba dzieci i młodzieży wymagających profesjonalnej pomocy psychiatry jest oceniana przez specjalistów na 600 tysięcy, tj. 9 proc. populacji osób w wieku rozwojowym. Oznacza to, że skala problemów w psychiatrii dzieci i młodzieży, wymagających rozwiązania jest bardzo duża.

Dlatego zdaniem Rzecznika Praw Dziecka nie można odkładać terminu ich podjęcia.Jego zdaniem ważne jest, by w przestrzeni społecznej upowszechniał się pogląd zawarty w przesłaniu uczestników Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbył się 8 maja, że zdrowie psychiczne jest wielką wartością, fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, którego ochrona należy do obowiązków państwa.

Rzecznik podkreślił, że szczególnie istotne jest podejmowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, jako osób będących w okresie kształtowania swojej osobowości, emocjonalności i nauki zasad współżycia społecznego. „Mam świadomość, że nie wszystkie problemy psychiatrii dzieci i młodzieży mogą zostać rozwiązane w resorcie zdrowia. Niezbędna jest stała współpraca z resortem edukacji, sprawiedliwości i polityki społecznej” – zaznaczył rzecznik.

RPD wskazał, że musi funkcjonować sprawny system leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, a równolegle powinny być prowadzone działania z zakresu profilaktyki tych zaburzeń, skierowane m.in. do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, policjantów.

Zdaniem Rzecznika konieczne jest ustalenie zadań priorytetowych i pilne podjęcie ich rozwiązywania. Rzecznik zadeklarował gotowość współpracy przy ich analizie i rozwiązywaniu.


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem