Neurologia, Stwardnienie Rozsiane | MG | 14 marca 2017, 22:46

Wciąż brak refundacji dla skutecznego leku na SM

Polska jest jednym z ostanich państw, gdzie alemtuzumab nie jest refundowany.
fot. pixabay.com

Eksperci i organizacje pacjenckie zwróciły się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o spotkanie w sprawie braku refundacji dla alemtuzumabu - substancji od kilku lat dostępnej dla chorych ze stwardnieniem rozsianym w większości krajów Unii Europejskiej.

Proces refundacyjny dla tego leku trwa już od ponad 2,5 roku, a po raz kolejny nie został uwzględniony na nowej liście leków refundowanych ogłoszonej 1 marca. Tymczasem jego skuteczne działanie zostało potwierdzone podczas Kongresu Europejskiego Komitetu ds. Leczenia i Badania Stwardnienia Rozsianego (ECTRIMS) w Londynie, który odbył się w 2016 r.

Świetne wyniki w badaniach klinicznych

Przedstawiono tam m.in. wyniki sześcioletnich badań III fazy (CARE MS I; CARE MS II) leczenia pacjentów z rzutowo remisyjną postacią stwardnienia rozsianego alemtuzumabem, które potwierdzają, że u ponad 77proc. pacjentów z badania CARE-MS I oraz u 72 proc. pacjentów z badania CARE-MS II do szóstego roku badania, nie wystąpiło pogorszenie niepełnosprawności potwierdzone w okresie sześciu kolejnych miesięcy, oceniane w skali EDSS (Expanded Disability Status Scale). Dodatkowo w wyżej wymienionych badaniach zaobserwowano poprawę wyniku w skali EDSS w porównaniu ze stanem wyjściowym sprzed leczenia, potwierdzoną w okresie co najmniej sześciu miesięcy, odpowiednio u 34 proc. oraz u 43 proc. pacjentów, u których występowała niepełnosprawność przed przyjmowaniem alemtuzumabu. Stwierdzono też, że 64 proc. pacjentów z badania CARE MS I i 55 proc. pacjentów z badania CARE MS II leczonych alemtuzumabem nie wymagało dalszego stosowania tego leku w ciągu ostatnich pięciu lat, czyli dodatkowych dawek leku. W wyżej wymienionej perspektywie czasowej nie zaobserwowano innych działań niepożądanych, poza tymi, które zostały wpisane w Charakterystykę Produktu Leczniczego Lemtrada (alemtuzumab), na podstawie badań CARE-MS I; CARE-MS II; CAMMS223. Co istotne, większość działań niepożądanych jest głównie związana z podaniem (infuzją) leku.

Jedyna szansa

Pacjenci cierpiący na stwardnienie rozsiane wyrazili ubolewanie z powodu braku dostępu do leczenia alemtuzumabem podczas ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego w dniu 14 lutego br. Wraz z członkiem Doradczej Komisji Medycznej przy PTSR prof. Jerzym Kotowiczem oraz Maliną Wieczorek  prezesem Fundacji "SM-Walcz o siebie”, zwrócono uwagę na brak dostępu do leczenia pacjentów z ciężką aktywną, postacią choroby, u których leki I rzutu nie są skuteczne, a u których lekarz widzi potrzebę podania takiego leczenia.
„Z danych epidemiologicznych wynika, że w Polsce takich pacjentów może być około 100-200 i właśnie dla nich alemtuzumab może być jedyną skuteczną opcją terapeutyczną. Ze względu na fakt, że pacjentów którzy mogliby skorzystać z tej terapii jest stosunkowo niewielu, ich leczenia odbywałby się w ramach środków już przeznaczanych na leczenia pacjentów z SM w programie lekowym I linii” – dodaje Tomasz Połeć przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem