FAKTY | Redakcja | 20 lutego 2017, 19:39

Technologie rozproszonych baz danych już w Polsce

Odejście od dokumentów w wersji papierowej w administracji publicznej i zastąpienie ich cyfrowym obiegiem dokumentów z wykorzystaniem technologii Blockchain to oszczędności dla budżetu państwa, które mogą sięgać miliardów złotych rocznie” - uważa twórca technologii Blockchain prof. Piech.
fot. pixabay.com

Uczelnia Łazarskiego pracuje nad implementacją technologii rozproszonych baz danych Blockchain. U podstaw tej technologii leży decentralizacja bazy danych i sprawowanie nad nią bezpośredniej kontroli przez wszystkich użytkowników. Polska uczelnia jest drugim w Europie po University College London ośrodkiem akademickim, w którym będą prowadzone są tego typu badania.

Popularność funkcjonującej w Internecie kryptowaluty (bitcoin) sprawiła, że dostrzeżono  ogromny potencjał zastosowania wykorzystanej w niej technologii rozproszonych baz danych (Blockchain).
„Istotą Blockchain jest utrzymanie wspólnej i zbiorowej bazy danych w postaci cyfrowej, rozproszonej po całej sieci, w takich samych kopiach. System jest otwarty dla wszystkich, ale w pełni zabezpieczony przez skomplikowane narzędzia kryptograficzne przed niepowołanym dostępem - podkreśla prof. dr hab. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego, promotor idei powszechnego wdrażania systemu Blockchain.  - Zawarte w rejestrze informacje są publiczne, dostępne dla wszystkich, ale widoczne tylko w ramach praw dostępu dla danego użytkownika” - dodaje prof. Krzysztof Piech.
Skonstruowany w ten sposób system nie ma centralnego serwera, który mógłby być podatny na cyberataki, dlatego gwarantuje bezpieczeństwo, przy jednoczesnym braku konieczności istnienia jakiejkolwiek centralnej instytucji nadzorującej.

Centrum Technologii Blockchain z akademickim zapleczem

Centrum Technologii Blockchain przy Uczelni Łazarskiego powstaje dzięki staraniom prof. Krzysztofa Piecha. Badania nad możliwościami implementacji technologii rozproszonych baz danych prowadzone będą w czterech grupach tematów.

Pierwszym z nich jest cyberbezpieczeństwo, w tym zabezpieczenie rejestrów publicznych, zabezpieczenie infrastruktury krytycznej oraz zabezpieczenie konsumentów (Internet of Things).

Drugi obszar, obejmujący ekonomię i finanse, skupiony będzie wokół zachowania agentów ekonomicznych („kryptoekonomia”), polityki innowacyjnej w zakresie technologii Blockchain i kryptowalut, rynków kryptowalutowych oraz strategii inwestowania.

Trzecia grupa tematów wiąże się z prawem i regulacjami, w tym: ochroną praw konsumenta cyfrowego, cyfrową identyfikacją tożsamości, nowymi trendami w zakresie regulacji sektora fintech (m.in. sandboxy, opodatkowanie), najlepszymi standardami rynku (best practices), funkcjonowaniem firm kryptowalutowych w Polsce i za granicą, barierami prawnymi zastosowań technologii Blockchain w Polsce i sposobami ich eliminacji oraz prawem inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych organizacji autonomicznych.

Czwarty temat skupia się bezpośrednio na technologii i obejmuje architekturę Blockchainów, inteligentne umowy, kryptografię technologii Blockchain.

Twórca Centrum Technologii Blockchain przy Uczelni Łazarskiego, prof. Krzysztof Piech zakłada oparcie działalności na trzech zasadniczych filarach: badaniach, edukacji i wiedzy.
Wśród badań planowane są zarówno te o charakterze podstawowym, finansowane z grantów naukowych, jak też badania stosowane, realizowane na zlecenie lub przy współpracy firm bądź instytucji, sprawdzające m.in. możliwości zastosowania technologii w konkretnym przypadku.
Zadanie związane z edukacją realizowane będzie poprzez krótkie formy szkoleniowe (warsztaty), wykłady skierowane do studentów i słuchaczy oraz studia podyplomowe, których program będzie odpowiedzią na potrzeby rynku.
W Centrum Technologii Blockchain element wiedzy na temat rozproszonych baz danych będzie realizowany poprzez publikacje naukowe, popularyzatorskie, seminaria i konferencje oraz poprzez promocję prac dyplomowych poświęconych technologii Blockchain.

„Celem utworzenia Centrum Technologii Blockchain - pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej jednostki badawczo-edukacyjnej - jest zbudowanie wiodącego w Europie, interdyscyplinarnego ośrodka zajmującego się technologią rozproszonych baz danych - deklaruje prof. Krzysztof Piech. - Jestem przekonany, że współpracując z biznesem i administracją publiczną w ciągu najbliższych 2-3 lat Centrum Technologii Blockchain dostarczy powstającemu rynkowi potrzebnej mu wiedzy na temat technologii rozproszonej bazy danych oraz najwyższej klasy specjalistów w tej dziedzinie” - dodaje wykładowca Uczelni Łazarskiego.

Obszary zastosowania Blockchain 

U podstaw technologii Blockchain leży decentralizacja bazy danych i sprawowanie nad nią bezpośredniej kontroli przez wszystkich użytkowników. Systemy rozproszonej bazy danych potencjalnie można zastosować dla każdej istniejącej centralnie zarządzanej bazy danych, w szczególności takich które gromadzą dane niezwykle wrażliwe, a więc choćby tworzone i administrowane przez instytucje publiczne, bankowe i finansowe, ubezpieczeniowe, komunikacyjne, czy systemy edukacji i ochrony zdrowia. Korzyści z zastosowania Blockchain w takich przypadkach to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa i możliwość rezygnacji z konieczności administrowania, w tym także kontroli i audytu, bazą danych przez podmioty zewnętrzne.

„Rozwój technologii Blockchain to szansa na oszczędności w najbliższej przyszłości dla firm i instytucji państwowych. Wystarczy przeanalizować koszty administracji, zabezpieczenia, utrzymywania dostępności oraz zapewnienie integralności danych i uświadomić sobie, że te budżety można byłoby spożytkować na zupełnie inne cele - wskazuje prof. Krzysztof Piech. - Odejście od dokumentów w wersji papierowej w administracji publicznej i zastąpienie ich cyfrowym obiegiem dokumentów z wykorzystaniem technologii Blockchain to oszczędności dla budżetu państwa, które mogą sięgać miliardów złotych rocznie” - dodaje prof. Piech.

Oszczędności w systemie ochrony zdrowia

Jednym z wielu potencjalnych obszarów zastosowania technologii rozproszonej bazy danych jest system ochrony zdrowia. W strukturę Blockchain mogłaby być ujęta baza danych zawierająca zarówno rejestr ubezpieczonych, jak też historię choroby pacjentów. Oznaczałoby to dla systemu ochrony zdrowia gigantyczne oszczędności wynikające z wyeliminowania skomplikowanych i kosztownych instytucji nadzoru nad centralnie zarządzaną bazą danych, a jednocześnie zapewniłaby powszechny dostęp do informacji wszystkim podmiotom (lekarzom, pacjentom, urzędom itp.), zależnie od przydzielonych uprawnień.
„System ochrony zdrowia to obszar, który w moim odczuciu doskonale wykorzysta zalety jakie niesie ze sobą wprowadzenie Blockchain. Koszty zarządzania centralną bazą medyczną i rejestrem ubezpieczonych to środki, które z całą pewnością lepiej przysłużyłyby się chorym poprzez choćby wdrażanie nowoczesnych terapii, niż ich wydatkowanie na koszty administracyjne” - podkreśla prof. Krzysztof Piech.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem