FAKTY | JG | 20 lutego 2017, 9:47

Łódzka uczelnia laureatem Inkubatora innowacyjności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi został laureatem konkursu „Inkubator Innowacyjności+”,
fot. archiwum

Uniwersytet Medyczny w Łodzi został laureatem konkursu „Inkubator Innowacyjności+”, ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działania te mają się przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym.

Projekt będzie realizowany od marca 2017 roku do stycznia 2019 roku przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi (lider projektu) oraz analogiczne biura konsorcjantów: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności ich komercjalizacja. W projekcie mogą wziąć udział naukowcy pragnący uzyskać wsparcie w badaniach przedwdrożeniowych oraz komercjalizacji wyników swoich badań naukowych oraz przedsiębiorcy chcących skorzystać z oferty technologicznej UM w Łodzi.

Zakres projektu obejmuje:

1.    Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business’.
2.    Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej,
3.    Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
•    monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
•    analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
•    prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
•    analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem.
4.    Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem