Farmacja | jr | 3 stycznia 2017, 10:47

Styczniowa lista refundacyjna bez zasadniczych zmian

Zdaniem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA nowy rok nie przyniesie zasadniczych zmian w dostępie do innowacyjnych cząsteczek na rynku aptecznym.
fot. archiwum

Zdaniem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA nowy rok nie przyniesie zasadniczych zmian w dostępie do innowacyjnych cząsteczek na rynku aptecznym.

Obowiązujące od stycznia 2017 roku zmiany w wykazie leków refundowanych obejmą przede wszystkim programy lekowe i katalog chemioterapii. W ich ramach pacjentom udostępnionych zostanie 6 dotychczas nierefundowanych terapii. Utworzone zostaną także nowe programy lekowe poszerzające dostęp do leków, w tym tych już finansowanych ze środków publicznych. Korzystne, choć nieliczne, zmiany nastąpią także w wykazie bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia.

Jednak zdaniem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA nowy rok nie przyniesie zasadniczych zmian w dostępie do innowacyjnych cząsteczek na rynku aptecznym. „Choć w wykazie pojawia się 60 nowych leków, tylko kombinacja molekuł ezetimibum i atorvastatinum, zarejestrowana przez EMA w 2015 roku i stosowana w przypadku hipercholesterolemii, jest lekiem nowym. Jednocześnie nie uległa zmianie grupa pacjentów, którzy uzyskają dostęp do tej terapii, gdyż wskazania refundacyjne są identyczne jak wskazania dla samego ezetimibum” – czytamy w komunikacie przygotowanym pzrez Związek.

Zmiany w lecznictwie zamkniętym

Zdecydowanie większe zmiany od stycznia dotyczyć będą lecznictwa zamkniętego. W ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii udostępnionych będzie aż 5 dotychczas nierefundowanych cząsteczek.
Pacjenci z mielofibrozą w ramach nowego programu B.81 uzyskają dostęp do leku zawierającego ruxolitinibum, dopuszczonego do obrotu w Unii w 2012 roku.
Zmiany dotyczyć będą także leczenia chorych na najczęstszą postać nowotworów skóry – raka podstawnokomórkowego w jego zaawansowanej postaci, a także idiopatycznego włóknienia płuc. Pacjenci uzyskają dostęp do innowacyjnych molekuł wismodegib oraz pirfenidon, zarejestrowanych przez EMA odpowiednio w roku 2013 oraz 2011.
W ramach nowego programu lekowego B.86 pacjenci z wrodzonymi zespołami autozapalnymi leczeni będą z wykorzystaniem cząsteczki anakinra.
Zmiany uzupełnia refundacja kombinacji cząsteczek netupitantum + palonosetronum refundowanych w ramach katalogu chemioterapii.

Rozszerzenia dla już refundowanych

Jak zauważają eksperci INFARMY nie mniej istotne w kontekście dostępu do innowacji są rozszerzone lub nowe wskazania dla leków już refundowanych. „Minister Zdrowia zdecydował się na utworzenie nowych programów lekowych z wykorzystaniem terapii molekułami: certolizumab pegol, toxinum botulinicum A, lenalidomidum oraz paclitaxelum albuminatum dla pacjentów z odpowiednio: aktywną postacią spondyloartropatii osiowej, spastycznością kończyny dolnej po udarze mózgu, z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych oraz przerzutowym gruczolakorakiem trzustki. Z kolei zwiększenie dostępu dla leków już refundowanych nastąpiło m.in. dla pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz młodych pacjentów z szybko rozwijającą się lub oporną na leczenie postacią stwardnienia rozsianego” – zauważa Ewa Kiersztyn specjalista ds. refundacyjno-cenowych.

Poprawa dla seniorów

Analiza obwieszczenia w zakresie listy bezpłatnych leków dla seniorów również wskazuje na poprawę sytuacji pacjentów. Refundacją objęte zostały dwie cząsteczki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (pramipexolum) oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (umeclidinii bromidum). Na listę wpisane zostały również wszystkie insuliny ludzkie i analogi insulin z grupy limitowej 14.1.
„Mijający rok stanowił krok w kierunku poprawy dostępu pacjentów do innowacji. Styczniowa lista leków refundowanych stanowi kontynuację tego pozytywnego trendu. Wpisują się w niego również zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany legislacyjne – nowelizacja ustawy o refundacji leków, wprowadzenie Narodowego Programu Chorób Rzadkich oraz ujęta w ramy ustawy polityka lekowa państwa. Mamy nadzieję, że dokumenty te uwzględnią rolę innowacyjnych leków w efektywnym, nastawionym na realizację potrzeb pacjenta systemie ochrony zdrowia” – podkreśla Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna INFARMY.


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem