PEDIATRIA | ELA | 13 grudnia 2014, 11:34

Profilaktyczna opieka nad dziećmi w poz mocno kuleje

Według danych zebranych od rodziców porada patronażowa lekarza POZ w okresie pierwszych dwu tygodni życia odbyła się w przypadku 61 proc. dzieci, a do 33 proc. dzieci nie dotarł lekarz POZ.
fot. Pixabay

Jakość opieki profilaktycznej nad najmłodszymi dziećmi pozostawia wiele do życzenia. Zaskakuje zwłaszcza pasywna postawa poradni rodzinnych w kontaktach z rodzicami – wynika z raportów opublikowanych w grudniu br. w ramach projektu „Rodzice dla Zdrowia”.

Fundacja MYPacjenci wraz z Fundacją NUTRICIA przeprowadziły badania opinii rodziców na temat jakości i dostępności opieki profilaktycznej w podstawowej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku 0-5 lat. Dane zebrano od ponad 1600 rodziców w badaniu kwestionariuszowym online przeprowadzonym w sierpniu br.

Przedstawione w raporcie wyniki analiz wskazują, że większość rodziców (90 proc. ankietowanych) powierza opiekę nad swoimi dziećmi publicznej służby zdrowia, w szczególności w zakresie opieki profilaktycznej, czyli szczepień ochronnych i bilansów. Znaczący odsetek – aż jedna czwarta – ankietowanych rodziców przyznała, że nie przestrzega kalendarza wizyt profilaktycznych.

Niestety, z badania wynika także, że większość poradni POZ przyjmuje niezrozumiale bierną postawę – 73 proc. z nich nie przypomina opiekunom dziecka o zbliżaniu się terminu, w którym powinni odbyć zalecaną wizytę lub szczepienie, lub robi to bardzo rzadko. Badania przesiewowe, pozwalające wychwycić nieprawidłowości rozwojowe, są wykonywane wybiórczo – dotyczy to w szczególności pomiaru ciśnienia tętniczego oraz badania wzroku i słuchu.
Zdaniem autorów raportów, odpowiedzi respondentów wskazują na niedostateczny poziom prowadzonej edukacji zdrowotnej, szczególnie w zakresie prawidłowego żywienia dzieci, a także istotne braki w obszarze komunikacji pomiędzy rodzicami a placówkami POZ oraz personelem medycznym POZ. Wydaje się także, że rola pielęgniarki pediatrycznej w POZ nie jest właściwie określona w obecnym systemie, co powoduje, że potencjał tej grupy zawodowej w zakresie wspomagania działań profilaktycznych i prozdrowotnych pozostaje niewykorzystany.
Rekomendacje
Wyniki badań wskazują na konieczność wypracowania nowych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania POZ, które zmotywują ten segment opieki do bardziej proaktywnego podejścia do działań profilaktycznych – twierdzą autorzy raportów. Ich zdaniem, nabiera to szczególnego znaczenia wobec planów NFZ zwiększenia wysokości stawki kapitacyjnej w POZ aż o 40 proc.

Za konieczne uważają wprowadzenie mechanizmów premiujących jakość tej opieki. Wprowadzanie podwyższenia finansowania opieki profilaktycznej, któremu nie będzie towarzyszyło wdrożenie mechanizmów premiujących i kontrolujących jakość opieki personelu POZ nad dziećmi, nie będzie wiązało się z efektywnym wykorzystaniem publicznych środków na ten segment opieki.

Potrzeby edukacyjne rodziców można zaspokoić w większym stopniu wykorzystując potencjał pielęgniarek czy położnych. Konieczna wydaje się poprawa komunikacji placówki z rodzicami w oparciu o nowoczesne środki i kanały komunikacji.

„Zaspokojenie zgłaszanej przez rodziców potrzeby rzetelnej wiedzy na temat żywienia dziecka wymagałaby wprowadzenia dodatkowego świadczenia w formie konsultacji dietetyka. Jest to szczególnie ważne w kontekście narastającej epidemii otyłości wśród dzieci i młodzieży” – wynika z obu dokumentów.

Raporty „Profilaktyka pediatryczna w Polsce z perspektywy rodziców małych dzieci” oraz „Profilaktyka pediatryczna w Polsce. Konsekwencje i społeczne koszty zaniedbań. Organizacja i zasady finansowania. Rekomendacje” dostępne są na www.rodzicedlazdrowia.pl
 
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem