USTAWA REFUNDACYJNA | ELA | 6 października 2014, 12:30

Eksperci: rynek został przeregulowany

Nowe regulacje spowodowały, że NFZ zapłacił za leki istotnie mniej niż dotychczas. Jednak pacjenci przeciętnie zapłacili więcej za leki na receptę (refundowane i nierefundowane) niż w poprzednich latach – w niektórych grupach dopłaty wzrosły, w innych spadły.
fot. Archiwum

Zwiększenie dostępności leków dla pacjentów, uproszczenie systemu refundacji, większa przejrzystość procesu decyzyjnego – to główne rekomendacje autorów raportu „Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną. Ocena skutków regulacji”.

Raport przygotowali eksperci z Sequence HC Partners Sp. z o.o. i kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. na zlecenie  Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Skutki regulacji

Ustawa refundacyjna - w zamyśle jej twórców - miała wprowadzić większy niż dotychczas stopień przejrzystości działań władz publicznych w zakresie refundacji, a także otworzyć system refundacyjny na nowe, innowacyjne produkty, racjonalizując jednocześnie wydatki publiczne na leki. Tymczasem, jak twierdzą autorzy raportu, bardzo mocno dotknęła swoim działaniem wszystkich interesariuszy rynku farmaceutycznego, a jej wpływ wykroczył daleko poza obszar leków refundowanych. Wpłynęła bezpośrednio i wieloaspektowo na poziom dostępności leków dla wielu grup pacjentów. Przyniosła bardzo znaczące zmiany w ordynacji lekarskiej, ale także zmieniła sytuację na rynku świadczeń zdrowotnych, zarówno w zakresie opieki podstawowej, jak i specjalistycznej. Zdecydowanie negatywnie wpłynęła na sytuację ekonomiczną dystrybucji  farmaceutycznej i producentów.

Nowe regulacje spowodowały, że NFZ zapłacił za leki istotnie mniej niż dotychczas. Jednak pacjenci przeciętnie zapłacili więcej za leki na receptę (refundowane i nierefundowane) niż w poprzednich latach – w niektórych grupach dopłaty wzrosły, w innych spadły. Z kolei z medycznego punktu widzenia, regulacje ustawy refundacyjnej doprowadziły do dużych zmian w ordynacji leków przez lekarzy, objęcia refundacją pewnej liczby nowych leków, zwłaszcza w chorobach ciężkich i przewlekłych, a także zmiany charakteru utrudnień w dostępie pacjentów do leków - „turystyka apteczna” została zastąpiona problemami z realizacją recept.

Wnioski….

„Ustawa, mimo szczytnych intencji jej twórców i licznych pozytywnych elementów w jej treści, stanowi klasyczny przykład przeregulowania rynku.  Budzi bardzo wiele wątpliwości interpretacyjnych i przynosi liczne problemy we wdrożeniu (zarówno władzom publicznym, jak i podmiotom funkcjonującym na rynku zdrowia), powoduje też liczne skutki uboczne.” -  twierdzą autorzy raportu. System refundacji w Polsce stał się znacznie bardziej przejrzysty w porównaniu z latami poprzedzającymi wprowadzenie nowego prawa. Szczegóły wdrożenia zmian proceduralnych budzą jednak nadal znaczne kontrowersje i spory. I dlatego – według autorów raportu - ustawa wymaga nowelizacji, w szczególności eliminacji zapisów powodujących niejasności interpretacyjne lub nawet dysfunkcję prawa. 

...i rekomendacje

Eksperci postulują zwiększenie dostępności leków dla pacjentów przez obniżenie realnego kosztu farmakoterapii dla pacjenta, zmniejszenie stopnia nierówności w dostępie do leków, zwłaszcza w przypadku chorujących przewlekle. Konieczne jest - ich zdaniem - zwiększenie liczby refundowanych, nowych terapii oraz liczby pacjentów, którzy mają do nich realny dostęp. Potrzebne jest również dopracowanie regulacji prawnych dotyczących dystrybucji leków, tak by zapewnić faktyczną dostępności leku w aptece i szpitalu. Autorzy raportu postulują ponadto uproszczenie działania systemu refundacji leków dla lekarzy i farmaceutów oraz dalsze zwiększanie przejrzystości procesu decyzyjnego dotyczącego refundacji leków.
„Uważamy, że realizacja tych  rekomendacji może odbyć się w duchu racjonalizacji polityki lekowej, a więc przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego płatnika” – podkreślają eksperci.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem